meripartners

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Řízení konfliktů

VÍTE, KOLIK STOJÍ VAŠI SPOLEČNOST NEŘEŠENÉ KONFLIKTY ?
Nabízíme profesionální řízení konfliktů v personálních a mezipodnikových vztazích.

MÁTE KONFLIKT? NEBO KONFLIKT MÁ VÁS?
Takto postavené otázky nejsou míněny jako slovní hříčka, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vypovídají o postupu konfliktu v praxi, kdy v určitém stádiu přeroste "přes hlavu" a jeho řešení se začíná vymykat kontrole. Toto stádium lze však dobře předvídat, připravit se na něj a zůstat na úrovni "mám konflikt - a pod kontrolou".

ROSTOUCÍ VÝZNAM KONFLIKT MANAGEMENTU
V praxi pozorujeme nárůst protikladů, napětí a konfliktů mezi pracovníky v jednotlivých podnicích. Není to situace pouze u nás, naopak tento fenomén narůstání počtu konfliktů je zaznamenán v posledních letech především v zemích EU a Spojených státech.
Hierarchie podniků a organizací se stávají více plochými, než byly v minulosti, a spolupráce se realizuje stále více mezi subjekty či skupinami na stejné úrovni. Struktura hierarchie ustupuje tvořivé spolupráci. Tvořivá spolupráce se neobejde bez diskuse, diskuse se neobejde bez prosazování vlastního názoru, což samo o sobě pro jiného účastníka diskuse může být konfliktní situací. ALE:

POZITIVNÍ FUNKCE KONFLIKTU
Konflikty pomáhají stávající rozdíly učinit zřejmými a tak je pro zúčastněné udělat lépe pochopitelnými a použitelnými. Zřetelně rozeznatelné rozdíly vedou k většímu počtu otázek. Na příklad: který názor je správný ? Musí rozdílné perspektivy se navzájem vylučovat ? Apod. Smysl konfliktu tedy spočívá v tom, že o rozporech, protikladech je jednáno. (Největší nebezpečí při konfliktu je, že před ním lidé utečou.)

DŮLEŽITÁ MANAŽERSKÁ DOVEDNOST
V této souvislosti také dochází k určité přeměně požadavků na klíčové schopnosti úspěšného manažera. Ke komunikační schopnosti a teamová spolupráci přistupuje v posledních letech nově požadavek schopnost řešit konflikty a nevyhýbat se jim. Konfliktová kompetence se týká pochopitelně obou možných variant účasti vedoucích pracovníků:
· jednak zprostředkování a vyřešení konfliktů v jeho pracovní oblasti (jako třetí strana),
· jednak se sami stanou jednou ze stran konfliktu.
Řešení pro obě role jsou zcela rozdílná a samozřejmě je nelze směšovat.
Schopnost zvládat konflikty je tedy manažerská dovednost, jejíž význam stále vzrůstá a řešení konfliktů je bezesporu jedna z nejnáročnějších situací vedoucích pracovníků.

VÍTE, CO STOJÍ VAŠI FIRMU NEŘEŠENÉ KONFLIKTY?
Včas neřešené nebo potlačené konflikty vedou zpravidla k velmi napjatým situacím mezi lidmi, kteří prostě mezi sebou musí nějakým způsobem vyjít, aby svou práci provedli. Kvalita práce v ovzduší konfliktu je pochopitelně sporná a navíc je stále přítomno nebezpečí prudké eskalace.
Jakmile konflikt svou eskalací do vyšších stupňů původně schopné a výkonné pracovníky přinutil stáhnout se do ulity, omezil se jejich výkon, kreativita, jejich myšlení se stalo černobílé, úmysly jsou zúžené na několik málo cílů, repertoár postojů se stává jednoduchý, stereotypní a neflexibilní. Samozřejmě je to škodlivá situace pro samotné účastníky konfliktu, ale také pro tým i podnik. Návrat do kooperace z rozvinutého masivního konfliktu pak nebývá jednoduchý a zpravidla se neobejde bez pomoci školené třetí strany.

JAK SE KONFLIKT VYVÍJÍ?
Prudké konflikty nespadnou z čistého nebe, pomalu se připravují a postupně se zintenzivňují. Většina lidí se konfliktům raději vyhýbá, proto přehlíží, přechází první signály (někdy bývají také těžko postřehnutelné) a situaci se postaví, až když se něco stane.
Konflikty eskalují skokem, pohybují se od stupně ke stupni směrem dolů - někdy až definitivně do propasti. Vztahy mezi konfliktními stranami jsou stále napjatější; prochází pravidelně vždy stejnými stádii a jejich vývoj lze dobře předvídat. Pokud dojde situace až do vzniku konfliktu z řešení stávajícího konfliktu, máme zde skutečně masivní problém.
Konflikt rozšiřuje svou arénu na pracoviště, která neměla s ním nic společného, neřešený jako sněhová koule nabaluje nová a nová témata, zatahuje další spolupracovníky. Často v pokročilém stádiu konfliktního vztahu si účastníci nedokážou vzpomenout, co bylo původní příčinou, resp. označují (nikoli úmyslně) za příčinu něco jiného, než byla příčina skutečná.
Pamatujete si na americký film "Válka Roseových" ? Zajisté po všech stránkách výborný film. Navíc skvělá instruktážní ukázka vývoje konfliktu velmi blízká praxi: od věcného nesouhlasu, přes zatažení emocí, nabalení dalších původně nesouvisejících témat, zatažení dalších lidí, uplatňování ultimát, agresivní činy, vzájemné ničení majetku, kdy vlastní škoda je považována za úspěch, pokud protivník utrpí škodu větší, až po totální konfrontaci likvidace nepřítele za cenu vlastního zničení. Velmi dobře popsaných všech devět klasických vývojových stupňů konfliktu.

CO SE V KONFLIKTU S NÁMI DĚJE?
Když vzniknou závažnější názorové rozdíly, které účastníci neberou asertivně, může rozhovor se stát náhle obtížný, namáhavý, zabarvený napětím. Lidé hovoří ve stresu, reagují na sebe netrpělivě, čímž podněcují nové rozčilování, což zase vede k agresivnímu vyjadřování - slovem i činem. V takových chvílích stačí maličkost i neverbálního projevu (populární "oči v sloup" apod.) a může vzniknout napětí, které již v krátké době spustí konflikt, jenž se vlastní dynamikou rozvine do svých eskalačních stupňů.
Již od prvních slabých názorových rozdílů až po nejhlubší stupně eskalace se vyskytují poháněcí mechanismy, které roztáčejícímu se konfliktu přináší vždy novou energii. Toto popohánění se pro účastníky děje převážně nepozorovaně. Navíc tyto pohánějící mechanismy jsou paradoxně spolu spojeny a zesilují se navzájem. (Blíže k tématu je mimo možnosti tohoto prostoru a navíc od toho jsou naše semináře.)
Proti těmto mechanismům do jisté míry působí eskalační prahy:
Před každým krokem k dalšímu stupni zažíváme určitou mez - práh - jež nás nabádá k uvědomění, zdrženlivosti či dokonce obratu zpět:
V napjaté situace bychom si vždy měly položit alespoň následující otázky, abychom zabránili vtažení do víru událostí. A odpovědět si na ně samozřejmě čestně a pravdivě:
1.   Chci skutečně jít až tak daleko?
2.   Kontroluji se ještě? (alespoň částečně?)
3.   Mohu dohlédnout následky mého činění? Mohu si také představit neúmyslné vedlejší důsledky mého konání?
4.   Jsem opravdu připraven nést následky a odpovědnost za moje konání, budu-li dále pokračovat?
U většiny lidí existuje z praxe intuitivní vědomí o těchto prazích a mají ve věci jasno: Pokud se neopanuji, bude rozbito spoustu porcelánu a vzájemná důvěra se možná již nikdy neobnoví. Díky tomuto intuitivnímu rozpoznávání eskalačních prahů dotyční se drží zpět - alespoň po určitou dobu - a nejdou "do toho" hned naplno.
Proto konflikt se nezvrhne ihned v úplnou destrukci, ale zintenzivňuje se postupně, pokud není nic proti němu podniknuto.

Zaujala vás problematika konfliktů ? Více se dozvíte buď na našich seminářích nebo individuálních konzultacích.

Pomáháme formou mediace jak v personálních konfliktech, tak při narušených mezipodnikových vztazích.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky